Ocena jakości studiów

Ankieta jest skierowana do Słuchaczy oraz Absolwentów Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie. Ankieta jest anonimowa i służy ocenie jakości kształcenia na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie. Nie ma konieczności wypełniania całej ankiety jednorazowo - można ocenić np. jednego wykładowcę z którym odbyły się ostatnie zajęcia.


Wprowadź hasło aby uzyskać dostęp do formularza oceny jakości studiówAktualna ocena jakości Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami
Edycja Jesienna 2016/2017

Ocena jakości kształcenia na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie skierowana była do absolwentów za pomocą anonimowej ankiety, gdzie były możliwości oceny całości studiów i administracji oraz poszczególnych zajęć i wykładowców.

Ocena jakości zawierała się w przedziale od 1 do 5 gdzie:
(1 = bardzo niska jakość; 2 = niska jakość ; 3 = dostateczna jakość ;4 = dobra jakość; 5 = bardzo dobra jakość).

Anonimowe nieobowiązkowe ankiety z roku 2016/2017 wypełniło 25 osób.

Ogólna jakość studiów została oceniona na 4,8 (średnia).

Administracja studiów i sekretariat został oceniony na 4,9 (średnia).

Średnia ocena wykładowców: 4,8 (średnia)