Plan zajęć

Plan zajęć edycja 2017/2018

Uprzejmie prosimy monitorować plan zajęć przed każdym zjazdem, ponieważ z różnych przyczyn niezależnych od organizatora mogą nastąpić zmiany prowadzących lub kolejność poszczególnych przedmiotów.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami będą odbywały się w soboty i niedziele w godz. od 9 do 17 - w Auli 4 w budynku 23 przy ul. Ciszewskiego 8 w Warszawie. ("mapa i plan kampusu").

Semestr II

Zjazd VIII - 24-25 luty 2018

24 luty 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Przeglądy techniczne i remonty - Bożena Blum Przerwa obiadowa Podstawy kosztorysowania - Mieczysław Połoński
25 luty 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Przegląd technologii w budownictwie - Krzysztof Wiśniewski Przerwa obiadowa Ochrona danych osobowych - Radosław Wójcik

Zjazd IX - 10-11 marzec 2018

10 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Umowa o zarządzanie nieruchomością - Judyta Guzikow Przerwa obiadowa Umowa o zarządzanie nieruchomością - Judyta Guzikow
11 marzec 2018
9-10 10-11 11-12 12-1245 1245-1315 1315-14 14-15 15-16 16-17
Procedury w zarządzaniu nieruchomościami - Judyta Guzikow Przerwa obiadowa Procedury w zarządzaniu nieruchomościami - Judyta Guzikow