O studiach

Cele utworzenia studiów

Szybki rozwój rynku nieruchomości w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu wymusił szereg zmian prawnych. W chwili obecnej można zaobserwować zachodzące przekształcenia na powstającym rynku usług zarządzania nieruchomościami i wzrost zainteresowania tą dziedziną nauki.

Celem studiów jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Studia powinny przekazać słuchaczom wiedzę o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym oraz umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Absolwenci poznają zasady organizacji biur świadczących usługi w tym zakresie oraz przepływ wymaganych dokumentów. Dodatkowe informacje powinny zwiększyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie zarządcy nieruchomościami z jednoczesną podstawową wiedzą w dziedzinie pośrednictwa w obrocie i wyceny nieruchomości. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, ekonomii, regulacji prawnych, podstaw budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz kształtują wiedzę o procesach i prawach na rynku nieruchomości.

Adresaci

Osoby legitymujące się wyższym wykształceniem ze stopniem magistra, inżyniera lub licencjata (w zakresie dowolnej dyscypliny), które poprzez rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami chcą poprawić swoje kwalifikacje zawodowe związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości oraz jego obsługą formalno prawną. Zdobyta na studiach wiedza określa pewne standardy, które pozwalają lepiej zarządzać powierzonymi nieruchomościami oraz wpływa na wyeliminowanie pewnych zagrożeń związanych z tym segmentem rynku.

Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Studenci mogą uzyskać wiedzę w zakresie dokonywania analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości oraz możliwości podniesienia standardu nieruchomości w ramach bieżącej działalności zarządcy. Podstawowa znajomość zagadnień prawnych i budowlanych oraz wybranych zagadnień z zakresu wyceny i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami pozwoli absolwentom na podjęcie współpracy z innymi uczestnikami rynku nieruchomości oraz procesu inwestycyjnego. Poznanie zasad funkcjonowania rynku nieruchomości oraz zagadnień ekonomiczno - finansowych umożliwi ocenę stopnia ryzyka oraz opłacalności inwestycji w nieruchomości.

Absolwent studiów podyplomowych powinien zdobyć wiedzę teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu zarządzania nieruchomościami. Posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi.

Absolwent nabywa wiedzę, która umożliwi mu w przyszłości pracę w instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się doradztwem w zakresie zarządzania nieruchomościami, a także do prowadzenia własnej działalności w tym zakresie.

Świadectwo i Egzamin

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego. Program nie przewiduje przygotowania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Organizacja studiów

Studia będą prowadzone na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166 Mapa kampusu.

Studia trwają dwa semestry. Według harmonogramu podanego uczestnikom na początku każdego semestru w odstępach dwutygodniowych (w soboty i niedziele).

Organizator zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia studiów podyplomowych w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń. W takiej sytuacji uczestnicy rekrutacji otrzymają zwrot wszystkich wpłaconych kwot wraz z wpisowym.

*Osoby spoza Warszawy za dodatkową opłatą mogą korzystać z zakwaterowania w pokojach gościnnych „Ikar” Hotelu Asystenckiego SGGW.
Pokoje mogą być:
• 1-osobowe - tych mamy 10 aktualna cena 155 zł/dobę
• 2-osobowe - jest ich 46 aktualna cena 200,00 zł/doba/pokój
• Jeśli segment jest podzielony na pokój dzienny i sypialnię stanowi apartament.
W Pokojach Gościnnych Ikar są 3 apartamenty w cenie 280,00 zł za dobę.
Każdy pokój posiada dostęp do sieci Internetu, telefon. Pokoje jednoosobowe i apartamenty dodatkowo telewizor.
Na parterze naszego obiektu mieści się bar Dedal, który serwuje naszym gościom śniadania, obiady i kolacje. Korzystanie z baru nie jest obligatoryjne. Śniadania są wliczone w cenę noclegu.