Zapraszamy na XII edycję Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami SGGW w Warszawie

Oferujemy wysoki poziom i skuteczność kształcenia, kontakt ze specjalistami-praktykami, przyjazną infrastrukturę dydaktyczną oraz konkurencyjne czesne.

Rozpoczęcie XII edycji Studiów Podyplomowych
Zarządzanie Nieruchomościami - 13 października 2018 r.
"Planowane terminy zjazdów XII edycji", "Rekrutacja na studia".


Opłata za dwa semestry 3000 zł + 500 zł wpisowe = 3500 zł

Przy opłacie jednorazowej czesnego przysługuje zniżka w wysokości 200zł czyli 2800 zł czesne + 500 zł wpisowe = 3300 zł

Opłata w II ratach 3500 zł (tj.: 500 zł. wraz z formularzem zgłoszeniowym przy rezerwacji miejsca + I rata 1500zł przy składaniu dokumentów + II rata 1500 zł przed rozpoczęciem II semestru.)

Wykładowcami są wysokiej klasy specjaliści i eksperci zajmujący się problematyką związaną z zarządzaniem nieruchomościami.

Informacje o wykładowcach

Szczegółowe warunki rekrutacji.

Dofinansowanie studiów podyplomowych


Absolwent studiów otrzymuje świadectwo Studiów Podyplomowych SGGW w Warszawie (wzór określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych) poświadczające ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami.